Elektroniske betalingsløsninger er viktige rammevilkår for fremtiden. De gir mer trygghet for våre ansatte og større frihet til forbrukerne.

Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke.

Vi som jobber i finans ser hver dag at Norge er i ferd med å bli kontantfritt. Vi vil bidra til gode løsninger for å gjøre denne viktige endringen til noe positivt for Norge.

Jorunn Berland, Forbundsleder i Finansforbundet.

Ressursbank: