Fremtiden er kontantfri!

Norge er i ferd med å bli et kontantfritt land. Som forbrukere foretrekker vi elektroniske betalingsløsninger og bruk av kontanter utgjør nå under 6 prosent av pengebruken vår. Formålet med Kontantfritt.no er å skape bevissthet rundt denne utviklingen.

Finansforbundet og Hovedorganisasjonen Virke ser det som sitt ansvar å bidra til at samfunnet som helhet utvikler seg i en bærekraftig, produktiv retning. Kontanter er i ferd med å bli helt erstattet av elektroniske betalingsløsninger. Likevel er Norge dårlig forberedt på overgangen til det kontantfrie samfunnet, noe som understreker behovet for økt kunnskap om denne overgangens effekt på hele samfunnet. Våre organisasjoner ønsker å skape et mer levende og kunnskapsbasert ordskifte om overgangen til det kontantfrie samfunnet, slik at politiske myndigheter, finans- og handelsnæringen og andre viktige aktører kan ligge i forkant av utviklingen.

I overgangen frem til et kontantfritt samfunn vil det komme utfordringer og nye muligheter for næringslivet og de finansielle markeders virkemåte. Vi mener at tilrettelegging og tilpasning til fremtidens rammevilkår er et viktig premiss for at våre virksomheter skal kunne fortsette å prestere på toppnivå. For å få til dette trenger vi mer kunnskap og styring.

Kontantfrie fordeler for alle

I dag brukes kontanter oftest til småkjøp hvor det ikke er langt opp til enkel bruk av elektroniske betalingsløsninger. Det er på tide å legge bedre til rette slik at vi har reelle valg på alle områder. De siste prosentene kontantbruk norske forbrukere har i dag skyldes i hovedsak en mangel på alternativer.

Kontanter brukes også av kriminelle som ønsker å holde pengetransaksjoner og beholdninger skjult for myndighetene. I et kontantfritt samfunn vil det bli vanskeligere å være kriminell. Svart arbeid vil bli redusert og det blir langt vanskeligere å snike seg unna å betale avgifter og skatt.

Bruk av kontanter er ikke god samfunnsøkonomi. Frakt av kontanter rundt om i Norge koster over 3,5 milliarder kroner hvert år. Det er penger som vil frigjøres til mer produktivt bruk i et kontantfritt samfunn.

På Kontantfritt.no vil vi dele kunnskap om dette temaet og håper stadig flere vil se fordelene ved et kontantfritt samfunn som gir oss større frihet, mer trygghet og reduserte utgifter for samfunnet.